Vložením e-mailu súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania Newslettru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri zápise do  newslettera

Týmto udeľujem  súhlas spoločnosti  BM Marketing s.r.o. IČO: 51686422,  aby v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mail

Vaše osobné údaje využívame za účelom zasielania obchodných oznámení a ponuky produktov a služieb poskytovaných firmou BM Marketing s.r.o., Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, nakoľko sa vychádza z predpokladu, že Vás naše  novinky a akcie zaujímajú. Ak nie ste zákazníkom zasielame newslettre výhradne na základe tohto súhlasu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov od poslednej objednávky, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to odhlásením sa v spodnej časti newslettru.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ e-shopového riešenia Simplia s.r.o., IČO: 28486820.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.