E-mailová adresa: info@modovo.sk       
              

V prípade vrátenia tovaru zasielajte balíky výhradne na túto adresu:

 

MODOVO

Hydrolane s.r.o.

Logistický park

09003 Vagrinec

 

UPOZORNENIE! Zásielky zaslané na adresu: Hydrolane s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava nebudú prevzaté a vrátia sa odosielateľovi!

Obchodné informácie:

Hydrolane s.r.o.

Trhová 54

841 01 Bratislava

Obchodný register: okr. súd Bratislava

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 145442/B

IČO: 52784444

IČ DPH: SK2121136765

 

Orgán a dozor dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

tel.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax: 02/58 27 21 70

e-mail: ba@soi.sk